HISTORIE

Systema má své kořeny ve vojenské kultuře slovanských národů. Historické důkazy ukazují na to, že vojenská kultura slovanských národů v žádném případě nebyla horší než vojenská kultura a systémy, které byly vytvořeny na východě.

V průběhu své historie, stará Rus, jako ostatní velké země, vždy bojovala proti nepřátelům ze všech stran světa. Bitvy se konaly v různém terénu za různých povětrnostních podmínek. Útočníci přinášeli do boje různé zbraně a bojové styly.

Základem slovanských vojenských systémů byly lokální akce, proto bylo úkolem vojenského výcviku přežití jednoho vojáka v boji, nebo bojové skupiny proti mnohonasobnému nepříteli.

I když byli občas hůře vyzbrojení než jejich nepřítel, mnohdy je Slované předčili v dovednosti. Chytře využívali terén, přepadali pomocí překvapivých útoků a léček – tedy vše, co se rozumí pod pojmem „Skytská válka“.

Jejich převaha nebyla početní ale v statečnosti, vytrvalosti, schopnosti snášet utrpení, využívat málo k dosažení cíle – to bylo základní zárukou vítězství vojenské kultury slovanských národů.

Tyto faktory slovanských bojovníků vytvářely během staletí vlastní jedinečný bojový styl, který byl přirozený a volný, neměl jasná pravidla, strukturu a omezení, snad kromě morálky. Všechny taktiky byly založeny na instinktivní reakci a jednotlivých schopnostech, a proto byly snadno zapamatovatelné.